Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

THỦ THUẬT TRA CỨU TRÊN GOOGLE SEARCH


Khi thực hiện google vào một số từ trong hộp tim kiếm, mặc định Google sẽ tìm kiếm các trang web có chứa tất cả các từ khóa trên, bất kể vị trí hay thứ tự của nó trong trang web, do đó sẽ khiến kết quả trả về rất nhiều. Có thể thu hẹp kết quả tìm kiếm bằng một số kỹ năng cơ bản sau đây (lưu ý dùng bảng mă Unicode khi tìm kiếm tiếng Việt để cho kết quả nhiều nhất).
Tìm kiếm chính xác cụm từ
Nếu tìm kiếm cụm từ “nghiên cứu khoa học” (không có dấu“ ”), người tìm sẽ được trả về hầu hết các trang chuyên về khoa học hay thời sự và các từ trong cụm từ trên xuất hiện rải rác trong các trang kết quả. Google tìm kiếm chính xác cụm từ trên bằng cách dùng cặp dấu “ ”. Do đó, nếu google vào hộp tìm kiếm “nghiên cứu khoa học”, sẽ ra ngay ít nhất  các thông tin có chứa cụm từ “nghiên cứu khoa học”.

Lưu ý: Google không phân biệt viết thường hay hoa cho các từ khóa tìm kiếm, nhưng phải viết đúng quy ước hoa hay thường cho các toán tử hay các từ khóa lọc kết quả.
Dùng phép toán logic
Mặc định Google sẽ chèn các toán tử AND vào giữa các từ trong biểu thức tìm kiếm, tuy nhiên, có thể dùng các toán tử khác như: OR, cặp dấu ngoặc tṛn… Cũng có thể kết hợp nhiều phép toán logic trong một biểu thức tìm kiếm để kết quả trả về chính xác nhất. Nên nhớ, cần viết hoa toàn bộ cho toán tử AND hay OR, có thể thay thế OR bằng toán tử | hoàn toàn tương đương.
VD: “Kỷ niệm ngày 2-9” (“Hà Nội” | “Sài Gòn”) sẽ tìm kiếm các kết quả thỏa một trong 2 biểu thức sau: “Kỷ niệm ngày 2-9” AND Hà Nội hoặc “Kỷ niệm ngày 2-9” AND Sài Gòn
Toán tử loại trừ (-)
Nếu muốn trong kết quả tìm thấy không được chứa từ đặc biệt nào đó thì cần đặt dấu trừ (-) trước từ đó. VD: “Chiến tranh và hòa bình” –Phim, Google sẽ tìm tất cả các trang có chính xác cụm từ Chiến tranh và hòa bình nhưng không được chứa từ Phim.
Toán tử cộng thêm (+)
Mặc định Google sẽ bỏ qua các từ quá nổi tiếng như: the, and, or, I, a, an… Để buộc Google tính cả các từ đấy vào quá trình tìm kiếm, bạn thêm dấu cộng (+) trước các từ đặc biệt này. VD: “+the good +the bad +the ugly”, Google sẽ đưa đến các trang nói về tác phẩm điện ảnh tay súng bá vàng nổi tiếng, nhưng nếu bỏ các dấu + đi, kết quả sẽ hoàn toàn sai biệt.
Toán tử đồng nghĩa (~, chỉ hỗ trợ tiếng Anh)
Toán tử đồng nghĩa (~) sẽ giúp tìm kiếm tất cả các trang thông tin có chứa chính xác từ khóa hoặc các từ đồng nghĩa với từ khóa. VD: ~ape sẽ tìm kiếm tất cả các thông tin về họ khỉ, bao gồm cả: monkey, gorilla, chimpanzee.
Người tìm có thể yên tâm về từ điển mà Google sử dụng, đó là sự kết hợp của rất nhiều bộ từ điển có giá trị nhất thế giới.
Toán tử trong khoảng (..)
Toán tử trong khoảng (..) dùng để tìm kiếm thông tin giữa các khoảng (thời gian, tiền tệ, khối lượng…). VD: Thế vận hội 1993..1997 sẽ tìm tất cả các trang có chứa từ khóa Thế vận hội cũng như một trong các số từ 1993 đến 1997.
Một số cú pháp đặc biệt cho phép giới hạn kết quả t́ìm kiếm
- Intitle: giới hạn kết quả tìm kiếm ở các trang có tiêu đề phù hợp với từ khoá. Ví dụ gõ Harry Potter intitle:Half-blood Prince, sẽ tìm kiếm tất cả trang nào có chứa thông tin về Harry Potter; đồng thời, trang đó phải có tiêu đề là Half-blood Prince. Cú pháp Intitle chỉ tác động lên từ đứng ngay kế sau dấu :, còn cú pháp allintitle tác động lên tất cả các từ đứng sau nó.
- Intext: tìm kiếm từ khoá trong phần văn bản nội dung của trang đó mà bỏ qua tiêu đề trang. Tương tự với allintext.
- Site: giới hạn kết quả tìm kiếm trong các vùng tên miền xác định. Ví dụ, nhập Newzeland Scholarship site:edu sẽ tìm được thông tin về học bổng Newzeland trong các trang có đuôi là edu.
- Link: tìm kiếm các trang có liên kết với trang chỉ định. Ví dụ, link:www.vnpt.com.vn sẽ đưa ra kết quả là danh sách các trang web của VNPT.
Đôi khi, có thể sử dụng kết hợp vài cú pháp để có kết quả tìm kiếm có phạm vi hẹp hơn.
- define: tìm định nghĩa của từ cần tra. Ví dụ, để tra nghĩa từ “hacker” ở Google,  gõ: define:hacker
- Người tra cũng có thể tính toán trên google. Ví dụ gõ 123*45 rồi nhấn enter cho ra kết quả tính toán là =5.535
Lưu ý : các phép toán là (+) (-) (*) (/) (^) giống như trên excel


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét