Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN CHO GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY – MỘT VÀI KHUYẾN NGHỊ

Giáo dục với tư cách là một hiện tượng xã hội đã xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện và tồn tại của xã hội loài người. Nhiệm vụ cơ bản của giáo dục là chuẩn bị cho thế hệ trẻ đi vào cuộc sống trên cơ sở tiếp thu, kế thừa và phát triển những kinh nghiệm, tri thức mà nhân loại đã tích lũy được. Có chức năng chuyên biệt, để quá trình giáo dục chất lượng, hiệu quả, yêu cầu trên cả ba phương diện chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm đối với chủ thể của toàn bộ hoạt động giảng dạy là rất cao.

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GẮN VỚI THỰC TIỄN – MỘT VÀI KHUYẾN NGHỊ

Nguyễn Thị Mai Hoa
Giáo dục với tư cách là một hiện tượng xã hội đã xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện và tồn tại của xã hội loài người. Nhiệm vụ cơ bản của giáo dục là chuẩn bị cho thế hệ trẻ đi vào cuộc sống trên cơ sở tiếp thu, kế thừa và phát triển những kinh nghiệm, tri thức mà nhân loại đã tích lũy được. Có chức năng chuyên biệt, quá trình giáo dục muốn đạt chất lượng, có hiệu quả cao cần tuân thủ hàng loạt nguyên tắc/nguyên lý trong đó có nguyên lý "học đi đôi với hành", "gắn lý luận với thực tiễn"- một nguyên lý luôn được các nhà sư phạm, các nhà giáo dục quan tâm và trong từng thời kỳ, nó luôn biến động và có những nội dung mới.

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

QUAN HỆ GIỮA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở BẬC ĐẠI HỌC
Nguyễn Thị Mai Hoa
Đại học Quốc gia Hà Nội
1. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu khoa học đối với hoạt động giảng dạy ở bậc đại học
Ở bậc đại học, giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai mặt của một quá trình nhận thức. Một nhà giáo không nghiên cứu khoa học thì không thể coi là một nhà giáo giỏi. Ngược lại, một nhà nghiên cứu mà không có điều kiện giảng dạy, truyền đạt kết quả đã nghiên cứu được, thì tác dụng thực sự của các kết quả nghiên cứu sẽ chỉ dừng lại ở mức độ hạn chế. Cũng vì lẽ đó, trên thế giới, trong các trường đại học hàng đầu, công tác nghiên cứu khoa học được chú trọng ở tầm mức cao. Có thể thấy rằng, các trường đại học hàng đầu của thế giới (trường đại học có thương hiệu – Top 1) đều là những cơ sở nghiên cứu khoa học lừng danh, có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của khoa học. Đặc biệt, tuyệt đại đa số các viện nghiên cứu có tên tuổi đều nằm trong các trường đại học, hoạt động một cách hiệu quả, nhận được kinh phí lớn và sự quan tâm xứng đáng để phát triển.

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ TIẾN HÀNH XEMINA TRONG GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ


Nguyễn Thị Mai Hoa
Đại học Quốc gia Hà Nội
 Phương pháp giảng dạy là phương pháp được hình thành trong quá trình dạy học, nhằm thực hiện nhiệm vụ, mục đích, nội dung dạy học đã được xác định.
 Phương pháp giảng dạy, theo nghĩa rộng bao hàm trong đó cả cách thức hoạt động, tác động giữa người dạy (chủ thể - người thầy) trực tiếp, hoặc gián tiếp (qua các phương tiện như sách, nghe, nhìn..) với người học (vừa là đối tượng của sự dạy, vừa là chủ thể học, tự học), cùng nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung dạy học. Do vậy, để thực hiện quá trình dạy học một cách hiệu quả, phương pháp giảng dạy có tầm quan trọng to lớn, đóng một vai trò quyết định. Phương pháp giảng dạy là một thành tố quan trọng của quá trình đào tạo, là yếu tố quyết định đến chất lượng học tập của người học và góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu đào tạo.

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

THỦ THUẬT TRA CỨU TRÊN GOOGLE SEARCH


Khi thực hiện google vào một số từ trong hộp tim kiếm, mặc định Google sẽ tìm kiếm các trang web có chứa tất cả các từ khóa trên, bất kể vị trí hay thứ tự của nó trong trang web, do đó sẽ khiến kết quả trả về rất nhiều. Có thể thu hẹp kết quả tìm kiếm bằng một số kỹ năng cơ bản sau đây (lưu ý dùng bảng mă Unicode khi tìm kiếm tiếng Việt để cho kết quả nhiều nhất).
Tìm kiếm chính xác cụm từ
Nếu tìm kiếm cụm từ “nghiên cứu khoa học” (không có dấu“ ”), người tìm sẽ được trả về hầu hết các trang chuyên về khoa học hay thời sự và các từ trong cụm từ trên xuất hiện rải rác trong các trang kết quả. Google tìm kiếm chính xác cụm từ trên bằng cách dùng cặp dấu “ ”. Do đó, nếu google vào hộp tìm kiếm “nghiên cứu khoa học”, sẽ ra ngay ít nhất  các thông tin có chứa cụm từ “nghiên cứu khoa học”.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH


1. Sự cần thiết của nghiên cứu định tính
Nghiên cứu là một quá trình tìm kiếm các tri thức được khái quát hóa để có thể áp dụng vào việc giải thích cho một loạt các hiện tượng. Để làm được điều đó nhà nghiên cứu phải xác định “nguồn” nơi có thể thu thập được số liệu thích hợp. Một khi nguồn đã được xác định, nhà nghiên cứu phải lựa chọn kỹ thuật thu thập số liệu cho phép thu hoạch được số liệu tốt nhất. Trong trường hợp lý tưởng, nhà nghiên cứu phải sử dụng bất kỳ phương pháp thích hợp mà nhờ đó thu thập được số liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong thực tế, việc sử dụng loại phương pháp thực nghiệm nào lại phụ thuộc vào loại số liệu cần được thu thập. Khi nào cần thông tin định lượng thì các phương pháp định lượng là thích hợp nhất. Nếu số liệu cần thu thập là định tính thì nhà nghiên cứu cần phải sử dụng các phương pháp định tính.

HÌNH THỨC, BÚT PHÁP THỂ HIỆN MỘT CÔNG TRÌNH KHOA HỌC


Khi xem xét, đánh giá về một công trình khoa học, bên cạnh giá trị về nội dung, tư tưởng và tư liệu, còn cần chú ý tới giá trị về hình thức và văn phong trình bày, diễn đạt. Người xưa từng nói: “Văn dĩ tải đạo”. Những ý tưởng, những luận điểm, những nội dung khoa học chứa đựng trong mỗi công trình (tác phẩm), nếu không tìm ra một hình thức trình bày, không sử dụng một văn phong biểu đạt phù hợp thì giá trị công trình (tác phẩm), vì thế, có thể sẽ bị giảm đi đáng kể.
        1. Yêu cầu về hình thức của một công trình khoa học  
Thông thường, hình thức thể hiện một công trình khoa học phải đáp ứng được yêu cầu: hình thức phải đảm bảo tối ưu cho việc trình bày rõ ràng, đầy đủ toàn bộ các vấn đề thuộc về nội dung của  công trình. Muốn thế, điều có ý nghĩa quyết định đầu tiên là kết cấu (bố cục), tức là cấu trúc của công trình. Kết cấu đó phải gọn, rõ, logíc, ôm trùm và chuyển tải được toàn bộ nội dung mà công trình có nhiệm vụ đề cập, giải quyết. Về “ngoại hình”, mỗi công trình khoa học được trình bày (tổ chức) theo một kiểu cách tạm gọi là “mô hình” như sau:

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

“KHÁI NIỆM, PHÁN ĐOÁN, SUY LUẬN, THUẬT NGỮ” TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌCKhái niệm
Khái niệm là một trong số những thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong sách báo khoa học. Khi sử dụng thuật ngữ khái niệm, người nghiên cứu cần phải hiểu "Khái niệm là gì?”. Câu hỏi “Khái niệm là gì?” trước hết là câu hỏi (vấn đề) của triết học. Vấn đề triết học này tuy đã được đặt ra và phân tích trong các sách giáo khoa về logic học, lý luận nhận thức, phép biện chứng, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.
Khái niệm là sản phẩm cao nhất của nhận thức, bởi vì khái niệm là sự hiểu biết đúng đắn, tương đối toàn diện và có hệ thống về bản chất của các hiện tượng (đối tượng), có thể chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người trong quan hệ với các đối tượng ấy.

TRIỂN KHAI MỘT CÔNG TRÌNH KHOA HỌC (Qua ví dụ của Luận văn, luận án)1. Chọn  đề tài
- Nên làm công tác tư liệu trước khi chọn đề tài, vì có thể quyết định giới hạn đề tài và chọn hướng nghiên cứu sau khi đã nắm vững có bao nhiêu tài liệu thích ứng, có bao nhiêu hướng nghiên cứu trước đây về cùng một chủ đề; trên cơ sở đó xác định nghiên cứu của mình có gì mới, có đóng góp gì cho học thuật, có gì khác biệt, không trùng lắp với những người đã đi trước. Điều này đặc biệt có lợi cho đối với luận văn, luận án, vì nguyên tắc đầu tiên đối với luận văn, luận án là không được trùng lặp với các luận văn, luận án đã được xác định, đã được bảo vệ, hoặc các công trình đã công bố.
 - Trước khi chọn đề tài, nên chọn hướng nghiên cứu. Ví dụ đối với Triết học: NDVBC; CNDVLS; lịch sử triệt học…Đối với Lịch sử Đảng: Lĩnh vực đối ngoại, kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cải cách ruộng đất…

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌCNguyễn Thị Mai Hoa
Đại học Quốc gia Hà Nội
I. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học
Phương pháp luận là hệ thống lý luận về phương pháp nghiên cứu, phương pháp nhận thức và cải tạo hiện thực. Tất cả những lý luận và nguyên lý nào có tác dụng hướng dẫn, gợi mở, chỉ đạo đều là những lý luận và nguyên lý có ý nghĩa phương pháp luận.Mọi nguyên lý thế giới quan đều có tác dụng ấy, chúng hợp thành nội dung của phương pháp luận.
Trên thực tế, có nhiều loại thế giới quan và triết học là thế giới quan, mọi triết học đều là thế giới quan. Dĩ nhiên, đó có thể là thế giới quan khoa học hoặc không khoa học.